Cảnh báo khách hàng dịch vụ VNPT-CA

11/28/2013 10:03:44 AM

Trong thời gian gần đây, VDC nhận được rất nhiều thông tin về việc người sử dụng nhận được email với nội dung sai sự thật nhằm chống phá làm giảm uy tín của dịch vụ VNPT-CA đối với khách hàng từ một số địa chỉ email như dangky.vdconline@gmail.com...

VDC khẳng định đây không phải là thông tin do VDC/VNPT gửi đi. Đây chỉ là thư nặc danh, giả mạo nhà cung cấp dịch vụ nhằm trục lợi từ khách hàng. Hiện tại, VDC đang làm việc với các cơ quan chức năng để có hình thức ngăn chặn.xử phát thích đáng.

Hot line 18001166

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer