Chào đón Seagame 28 cùng VNPT Quảng Bình

5/18/2015 3:59:25 PM

Từ 15/5 đến hết 30/6/2015, VNPT Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn dành cho các dịch vụ: megaVNN, FiberVNN và dịch vụ truyền hình MyTV.

I. Tên chương trình khuyến mại: " Đón chào Seagame 28".

II. Thời gian thực hiện:

1. Đối với dịch vụ MegaVNN, FiberVNN: khuyến mại từ 15/5/2015 đến hết ngày 30/6/2015 và kéo dàithời gian lắp đặt đến hết ngày 15/7/2015.

2. Đối với  dịch vụMyTV: khuyến mại vào các ngày lẻ từ15/5/2015 đến hết ngày 30/6/2015 và kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày15/7/2015.

III. Nội dung khuyến mại:

1. Dịch vụ Internet MegaVNN:

a. Cước hòa mạng: Miễn phí

b. Cước sử dụng: Khuyến mại toàn bộcước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

c. Thiết bị Modem wifi:

-Đối với khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang (bao gồm cả kháchhàng là giáo viên chuyển sang và đăng ký sử dụng gói cước M-V): trang bị Modemwifi, khuyến mại phí hòa mạng wifi (khuyến mại phí hòa mạng wifi thu thêm99.000 đồng hoặc 199.000 đồng).

- Đối với khách hàng thông thườngkhác (ngoại trừ khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang  nêu trên): trang bị Modem wifi, thu phí hòamạng wifi  99.000 đồng hoặc 199.000 đồng

2. Dịch vụ FiberVNN:

a.Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b.Cước sử dụng: Khuyến mại toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong thánghòa mạng.

3. Dịch vụ MyTV:

a. Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b. Thiết bị STB: Khuyến mại 50% giábán thiết bị bộ giải mã STB. 

IV. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Khách hàng hòa mạng mới được hưởngkhuyến mại phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòamạng.

- Khách hàng chuyển từ nhà cung cấpkhác sang sử dụng của VNPT Quảng Bình phải có hóa đơn cước sử dụng dịch vụcủa  nhà cung cấp khác hoặc hợp đồng sửdụng dịch vụ của nhà cung cấp khác trong thời gian trước đó.

V. Đối tượng khách hàng:

            ápdụng cho tất cả các đối tượng khách hàng hòa mạng dịch vụ MegaVNN, FiberVNN,MyTV trong thời gian khuyến mại, thuê bao chuyển đổi từ MegaVNN sang FiberVNNnhưng giá gói cước sau khi chuyển đổi phải cao hơn giá gói cước cũ (trừ trườnghợp thuê bao FiberVNN, MegaVNN, MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT QuảngBình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng).

Nb

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer