Chương trình khuyến mãi: “Chào hè 2014”.

8/12/2014 2:27:28 PM

Từ ngày 01/08/2014 đến hết ngày 31/08/2014, VNPT Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MegaVNN và FiberVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


1. Tên chương trình khuyến mãi: “Chào hè 2014”.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/08/2014 đến hết ngày 31/08/2014.

3. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mãi:

Tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MegaVNN và FiberVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung khuyến mãi:

4.1. Dịch vụ MegaVNN:

                                                  

- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Tặng key sử dụng chương trình antivirus MegaSecurity.

- Tặng Balo MegaVNN cho khách hàng hòa mạng mới.

- Đối với khách hàng chuyển từ đối thủ sang: Miễn phí trang bị modem wifi.

- Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng.

4.2. Dịch vụ FiberVNN:

                                                             

- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Dùng thử dịch vụ FiberVNN trong thời gian 01 tháng kể từ tháng hòa mạng.

- Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng.

5. Phạm vi và các quy định khác:

5.1. Phạm vi áp dụng khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.2. Quy định về khuyến mãi:

- Áp dụng đối với khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký lắp đặt hòa mạng mới dịch vụ MyTV trong thời gian khuyến mại.

- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại phải ký cam kết thời gian sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 12 tháng. Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị khuyến mại (bằng tiền mặt) mà khách hàng đã được hưởng. 

- Quà tặng: Key antivirus MegaSecurity, Balo sẽ được tặng cho khách hàng hàng, hết quà tặng là hết nội dung tặng quà trong chương trình khuyến mãi.


HG

Các Tin đã đăng

  Bản tin đang chờ cập nhật 8/7/2014 9:00:23 AM
  Bản tin đang chờ cập nhật 6/18/2014 3:17:02 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 6/2/2014 3:41:54 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 4/15/2014 2:20:19 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 3/25/2014 9:32:59 AM

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer