Chương trình khuyến mại "Đón chào năm học mới"

8/1/2015 10:01:28 AM

Từ ngày 01/8/2015, VNPT Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các dịch vụ MegaVNN, FiberVNN, truyền hình MyTV mang tên "Đón chào năm học mới".

I. Tên chương trình: “ Đón chào năm học mới ”.

II. Thời gian thực hiện: Từ 01/8/2015  đến hết ngày 15/9/2015. Kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày 30/9/2015.

III. Nội dung khuyến mãi:

1. Dịch vụ Internet MegaVNN, FiberVNN:

a. Cước hòa mạng: Miễn phí

b. Cước sử dụng: Khuyến mãi toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

c. Thiết bị Modem wifi:được trang bị miễn phí

2. Dịch vụ MyTV:

a. Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b. Thiết bị STB:

            - Khuyến mãi  50 %giá bán thiết bị bộ giải mã STB  

IV. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Khách hàng hòa mạng mới được hưởng chính sách khuyến mãi phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.

            - Khách hàng chuyển từ đối thủ sang phải có hóa đơn cước sử dụng dịch vụ của đối thủ hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ của đối thủ trong thời gian trước đó.

          - Trường hợp Khách hàng vi phạm cam kết khuyến mại thì khách hàng phải bồi hoàn 100% giá trị khuyến mại đã được hưởng (bằng tiền mặt). Riêng đối với khách hàng dịch vụ MyTV hưởng khuyến mại STB không bồi hoàn bằng tiền mặt thì thu hồi thiết bị STB.

V. Đối tượng khách hàng: 

Áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng hòa mạng dịch vụ MegaVNN, FiberVNn, MyTV trong thời gian khuyến mãi, thuê bao chuyển đổi từ MegaVNN, sang FiberVNN (trừ trường hợp thuê bao FiberVNN, MegaVNN, MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT Quảng Bình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng)

VNPT Quảng Bình

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer