Chương trình khuyến mại phát triển mới FiberVNN, MyTV "VNPT VinaPhone đồng hành cùng khách hàng"

3/29/2016 10:24:28 AM

Từ ngày 22/3/2016 đến ngày 30/4/2016, Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Bình ban hành chính sách khuyến mại cực kỳ hấp dẫn.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI PHÁT TRIỂN MỚI

DỊCHVỤ INTERNET FIBERVNN, TRUYỀN HÌNH MYTV

(Banhành theo Quyết định số: 283/QĐ- TTKD QBH ngày 24/3/2016)

I-Tên chương trình: “VNPT Vinaphone đồng hành cùng khách hàng”

II.Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/3/2016 đến ngày 30/4/2016, kéo dài thời gian lắp đặt đến 15/5/2016.

III.Nội dung chính sách:

1.Chính sách cước hòa mạng:

Miễn phí cước đấu nối hòa mạng mới dịch vụ FiberVNN và dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN.

2.Chính sách thiết bị STB:

Khách hàng đăng ký mới dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN (trên đường FiberVNN có sẵn hoặc lắp đồng thời cùng FiberVNN).

2.1.Thuê bao MyTV thứ nhất:

a.Khuyến mại 1 (áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng gói cước MyTV Gold, MyTV Gold HD tối thiểu trong vòng 12 tháng):

Khuyến mại 100% giá bán thiết bị bộ giải mã STB cho khách hàng sử dụng, với điều kiện:

-Khách hàng đóng trước thối thiểu 12 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (Áp dụng gói trả trước 12 tháng theo Quyết định số 729/QĐ-VTQB-KHKD ngày 18/9/2015): Giá gói cước bằng giá cước thuê bao (cước trả sau theo tháng x(nhân) 12 : Khách hàng được sử dụng gói MyTV trong 15 tháng.

Hoặc:

-Khách hàng đóng trước tối thiểu 300.000 đồng/ thuê bao cước sử dụng dịch vụ MyTV, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần kể tử tháng cước thứ 13 của khách hàng tình từ tháng hòa mạng cho đến hết.

b.Khuyến mại 2: Khuyến mại 50% giá bán thiết bị bộ giải mã STB đối với khách hàng không đảm bảo điều kiện để hưởng khuyến mại 1.

2.2.Thuê bao MyTV thứ hai: (2 thuê bao MyTV trên cùng 1 đôi dây cáp quang FiberVNN).

Áp dụng cho Khách hàng đăng ký sử dụng gói cước MyTVSilver, MyTV SilverHD, MyTV Gold, MyTV Gold HD.

a.Khuyến mại 3:

-Khuyến mại 50% giá bán thiết bị bộ giải mã STB.

-Áp dụng chính sách giảm giá gói cước cho khách hàng sử dụng từ 2 thuê bao tại cùng một địa chỉ theo quy định hiện hành của tập đoàn (chính sách thuê bao Chính –phụ).

b.Khuyến mại 4:

Khuyến mại 100% giá bán thiết bị bộ giải mã STB cho khách hàng sử dụng, với điều kiện:

-Khách hàng đóng trước thối thiểu 12 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (Áp dụng gói trả trước 12 tháng theo Quyết định số 729/QĐ-VTQB-KHKD ngày 18/9/2015): Giá gói cước bằng giá cước thuê bao (cước trả sau theo tháng x(nhân) 12 : Khách hàng được sử dụng gói MyTV trong 15 tháng.

Hoặc:

-Khách hàng đóng trước tối thiểu 300.000 đồng/ thuê bao cước sử dụng dịch vụ MyTV, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13 của khách hàng tình từ tháng hòa mạng cho đến hết.

Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng từ 2 STB tại cùng địa chỉ, khách hàng chỉ được áp dụng một trong hai chính sách ưu đãi: khuyến mại 100% giá bán thiết bị STB hoặc giảm giá gói cước từ thuê bao thứ 2 trở lên tại một địa chỉ.

IV-Đối tượng áp dụng chính sách:

1.Dịch vụ FiberVNN:

Áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng hòa mạng mới dịch vụ trong thời gian khuyến mại bao gồm cả thuê bao chuyển đổi (trừ trường hợp thuê bao thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng).

2.Dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN

-Khách hàng MegaVNN chuyển sang FiberVNN, ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN.

-Khách hàng FiberVNN ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN.

-Khách hàng ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ FiberVNN và MyTV trên cùng đường dây cáp quang FiberVNN.

-Không áp dụng chính sách khuyến mại đối với trường hợp thuê bao MyTV đăng ký gói MyTV Flexi, MyTV Basic, thuê bao MyTV lắp mới trên đường dây cáp quang dùng riêng, thuê bao MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng để hưởng chính sách giá cước, thiết bị.

V.Điều kiện được hưởng khuyến mại:

Ngoài các điều kiện được hưởng chính sách giá cước và thiết bị nêu trên thì khách hàng phải thỏa mãn thêm các điều kiện, cụ thể:

-Cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng đối với dịch vụ FiberVNN.

-Cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 24 tháng kể từ tháng hòa mạng đối với dịch vụ MyTV lắp đặt đồng thời với dịch vụ FiberVNN hoặc lắp trên dịch vụ FiberVNN có sẵn.

-Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, khách hàng sử dụng gói cước thuê bao thấp được phép chuyển đổi sang các gói cước cao hơn, khách hàng sử dụng gói cước thuê bao cao không được phép chuyển đổi sang các gói cước thuê bao thấp hơn.

VI.Hoàn trả giá trị khuyến mại và thiết bị trang cấp:

-Khách hàng vi phạm hợp đồng (thanh lý, tạm dừng dịch vụ, khóa nợ cước trước thời gian cam kết sử dụng): phải bồi hoàn 100% giá trị khuyến mại bằng tiền mặt hoặc hàng hóa khuyến mại còn giá trị sử dụng và hoàn trả lại các thiết bị, vật tư được trang bị.

-Đối với thiết bị trang bị cho khách hàng sử dụng dịch vụ, khi khách hàng thanh lý, tạm dừng, khóa nợ cước (áp dụng đối với trường hợp trang bị thiết bị STB cho thuê bao MyTV sử dụng trên Internet cáp quang FiberVNN có đóng tiền trước): thu hồi thiết bị theo quy định.


TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – QUẢNG BÌNH

Hot line 18001166

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer