Chương trình khuyến mại “Đón chào năm học mới” 2016

9/16/2016 3:10:48 PM

Từ ngày 01/9 đến ngày 15/10/2016, VNPT VinaPhone Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mại Internet, MyTV cực kỳ hấp dẫn.

I- Tên chương trình: “Đón chào năm học mới

II. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 15/10/2016

III. Nội dung chính sách khuyến mại Fiber, MegaVNN: Miễn phí cước hòa mạng, trang bị modem.

IV. Nội dung chính sách khuyến mại MyTV:

Áp dụng cho Khách hàng đăng ký sử dụng gói cước MyTV Silver, MyTV SilverHD, MyTV Gold, MyTV Gold HD.

1. Chính sách cước hòa mạng:

Miễn phí cước đấu nối hòa mạng mới dịch vụ MyTV (không áp dụng miễn phí hòa mạng cho MyTV lắp đặt trên đường quang riêng sử dụng gói: MyTV Sliver)

 (đường quang riêng là đường quang chỉ dùng dịch dịch vụ MyTV): 

Dịch vụ MyTV trên đường quang riêng sử dụng gói MyTV Sliver: 220.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)

2. Chính sách thiết bị STB:

2.1 . Lắp trên đường dây riêng (bao gồm trên đường cáp đồng và cáp quang dùng riêng)

Giảm 30% giá bán STB

Cam kết sử duụng dịch vụ liên tục 12 tháng.

2.2. Đối với KH lắp mới MyTV trên MegaVNN

             + Khuyến mại 70% giá bán thiết bị bộ giải mã STB cho khách hàng sử dụng.(khách hàng phải đóng trước cước 6 tháng/9 tháng/12 tháng), được áp dụng chính sách gói trả trước - 6 tháng được miễn phí 1 tháng cước thuê bao, 9 tháng được miễn phí 2 tháng cước thuê bao, 12 tháng được miễn phí 3 tháng cước thuê bao. Hoăc;

            + KM 50% giá bán bộ STB nếu KH không thực hiện đóng trước cước

- Cam kết sử dụng dịch vụ liên tục 18 tháng

2.3. Đối với KH lắp mới MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN: 

Gói cước áp dụng: MyTV Silver, MyTV SilverHD, MyTV Gold, MyTV Gold HD.

 - Chương trình 1: Thuê bao MyTV thứ nhất: 

                 + Khuyến mại 100% giá bán STB với điều kiện: 

                            - KH đóng trước tối thiểu 12 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (Áp dụng gói trả trước 12 tháng ( được miễn phí 3 tháng cước thuê bao), hoặc:

                              - KH đóng trước tối thiểu 300.000 đồng/ thuê bao cước sử dụng dịch vụ MyTV, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13 tính từ tháng hòa mạng cho đến hết.

                             - Cam kết sử dụng gói cước tối thiểu  24 tháng.

- Chương trình 2: Thuê bao MyTV thứ nhất:

                    + Khuyến mại 50% giá bán STB nếu KH không thực hiện đóng trước cước.

- Chương trình 3: Áp dụng cho thuê bao MyTV thứ 2 được lắp đặt trên cùng 1 đường truyền FiberVNN (có dịch vụ FiberVNN) Đăng ký gói cước MyTV Silver, MyTV Silver HD, MyTV Gold, MyTV Gold HD

                     + Khuyến mại 50% giá bán STB.

                    + Áp dụng chính sách giảm giá gói cước cho KH sử dụng từ 2 thuê bao tại cùng 1 địa chỉ, đăng ký cùng 1 gói cước (thuê bao chính - phụ)  ( cước thuê bao phụ = 30% cước thuê bao chính)

 - Chương trình 4: Áp dụng cho thuê bao MyTV thứ 2 được lắp đặt trên cùng 1 đường truyền FiberVNN (có dịch vụ FiberVNN)

                      + Khuyến mại 100% giá bán STB với điều kiện: 

                            - KH đóng trước tối thiểu 12 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (Áp dụng gói trả trước 12 tháng (áp dụng gói trả trước 12 tháng )  hoặc:

                            - KH đóng trước tối thiểu 300.000 đồng/ thuê bao cước sử dụng dịch vụ MyTV, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13 tính từ tháng hòa mạng cho đến hết.

                             - Không áp dụng chính sách giảm giá gói cước cho KH sử dụng từ 2 thuê bao tại cùng 1 địa chỉ.

 -Cam kết sử dụng dịch vụ liên tục 24 tháng

V. Hoàn trả giá trị khuyến mại và thiết bị trang cấp:

- Khách hàng vi phạm hợp đồng (thanh lý, tạm dừng dịch vụ, khóa nợ cước trước thời gian cam kết sử dụng): phải bồi hoàn 100% giá trị khuyến mại bằng tiền mặt hoặc hàng hóa khuyến mại còn giá trị sử dụng và hoàn trả lại các thiết bị, vật tư được trang bị.

- Đối với thiết bị trang bị cho khách hàng sử dụng dịch vụ, khi khách hàng thanh lý, tạm dừng, khóa nợ cước : thu hồi thiết bị theo quy định.

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – QUẢNG BÌNH

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – QUẢNG BÌNH

Hot line 18001166

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer