Internet- Truyền hình MyTV cho mọi nhà

10/20/2015 3:12:07 PM

Từ ngày 15/10/2015 đến 15/12/2015, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mại cực kỳ ưu đãi cho thuê bao lắp đặt mới dịch vụ Internet, MyTV

 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN MỚI THUÊ BAO DỊCH VỤ INTERNET MEGAVNN, FIBERVNN, TRUYỀN HÌNH MYTV

(Ban hành kèm theo Quyết định số    511     /QĐ - TTKD QBH ngày  14  /10/2015

của Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Bình)


 I. Tên chương trình: “Internet - Truyền hình MyTV cho mọi nhà”

II. Thời gian áp dụngcác ngày lẻ trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2015 đến ngày 15/12/2015, kéo dài thời gian lắp đặt đến 31/12/2015.

III. Nội dung chính sách:

1. Chính sách cước hòa mạng dịch vụ Internet và Truyền hình MyTV:

Thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-VNPT-QB-KHKD ngày 09/01/2015 của Viễn thông Quảng Bình. - Cước đấu nối : 0 đồng

2. Chính sách cước sử dụng và thiết bị STB:

2.1. Dịch vụ Internet MegaVNN, Internet FiberVNN:

- Cước sử dụng: Khuyến mại toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

Thiết bị: Trang cấp theo quy định hiện hành

2.2. Dịch vụ MyTV:

2.2.1. MyTV lắp đặt trên cáp đồng: chỉ áp dụng đối với địa bàn năng lực mạng cáp quang không đáp ứng để cung cấp dịch vụ MyTV trên dịch vụ FiberVNN.

- Khuyến mại 30% giá bán thiết bị bộ giải mã STB.

2.2.2. MyTV lắp đặt trên cáp quang (lắp đặt đồng thời với dịch vụ FiberVNN hoặc lắp đặt trên dịch vụ FiberVNN có sẵn):

a. Thuê bao MyTV thứ nhất:

- Trang cấp thiết bị bộ giải mã STB cho khách hàng sử dụng, với điều kiện:

            + Khách hàng đóng trước tối thiểu 12 tháng cước sử dụng dịch vụ MyTV (Áp dụng gói trả trước 12 tháng theo Quyết định số 729/QĐ-VTQB-KHKD ngày 18/9/2015), hoặc:

            + Khách hàng đóng trước tối thiểu 300.000 đồng/thuê bao cước sử dụng dịch vụ MyTV, số tiền đóng trước sẽ được trừ dần kể từ tháng cước thứ 13 của khách hàng tính từ tháng hòa mạng cho đến hết.

          - Khuyến mại 50% giá bán thiết bị bộ giải mã STB, đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ theo 2 hình thức: đóng trước cước sử dụng 12 tháng, hoặc đóng trước 300.000 đồng.

b. Lắp đặt MyTV thứ hai: (2 Thuê bao MyTV trên cùng 1 đôi dây Internet cáp quang FiberVNN).

- Khuyến mại 50% giá bán thiết bị bộ giải mã STB

            - Áp dụng chính sách giảm giá gói cước cho khách hàng sử dụng từ 2 thuê bao tại một địa chỉ theo quy định hiện hành của Tập đoàn.

            Lưu ý: không áp dụng trang cấp STB (không thu tiền) cho thuê bao MyTV thứ 2 tại cùng 1 địa chỉ có áp dụng chính sách cước cho thuê bao MyTV thứ 2.

IV. Đối tượng áp dụng chính sách:

            1. Đối với dịch vụ FiberVNN và MegaVNN và MyTV lắp đặt trên đôi dây cáp đồng:

            Áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MegaVNN, FiberVNN, MyTV trong thời gian khuyến mại, bao gồm cả thuê bao MegaVNN chuyển đổi sang FiberVNN (trừ trường hợp thuê bao FiberVNN, MegaVNN thanh lý,  MyTV tạm dừng dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình trong thời gian áp dụng chính sách sau đó quay trở lại hòa mạng).

2. Đối với dịch vụ MyTV lắp đặt trên dịch vụ FiberVNN:

- Khách hàng MegaVNN chuyển sang FiberVNN, ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN.

- Khách hàng FiberVNN ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ MyTV trên đường dây cáp quang FiberVNN.

- Khách hàng ký hợp đồng mới sử dụng dịch vụ FiberVNN và MyTV trên cùng đường dây cáp quang FiberVNN.

- Không áp dụng chính sách đối với trường hợp TB MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng để hưởng chính sách giá cước, thiết bị.

V. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

Ngoài các điều kiện được hưởng chính sách giá cước và thiết bị nêu trên thì khách hàng phải thỏa mãn thêm các điều kiện, cụ thể:

            - Cam kết sử dụng dịch vụ  liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng đối với dịch vụ FiberVNN và MegaVNN và MyTV lắp đặt trên đôi dây cáp đồng ; hoặc:

            -  Cam kết sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 24 tháng kể từ tháng hòa mạng đối với dịch vụ MyTV lắp đặt đồng thời với dịch vụ FiberVNN hoặc lắp đặt trên dịch vụ FiberVNN có sẵn.

- Trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ, khách hàng sử dụng gói cước thuê bao thấp được phép chuyển đổi sang các gói cước thuê bao cao hơn, khách hàng sử dụng gói cước thuê bao cao không được phép chuyển đổi sang các gói cước thuê bao thấp hơn.

VI. Hoàn trả giá trị khuyến mại và thiết bị trang cấp:

- Khách hàng vi phạm Hợp đồng (thanh lý, tạm dừng dịch vụ, khóa nợ cước trước thời gian cam kết sử dụng): phải bồi hoàn 100% giá trị khuyến mại bằng tiền mặt hoặc hàng hóa khuyến mại còn giá trị sử dụng và hoàn trả lại các thiết bị, vật tư, được trang bị (áp dụng đối với trường hợp khuyến mãi cước sử dụng, khuyến mãi  30%, 50% giá bán thiết bị STB).

- Đối với thiết bị trang bị cho khách hàng sử dụng dịch vụ, khi khách hàng thanh lý, tạm dừng, khóa nợ cước (áp dụng đối với trường hợp trang bị thiết bị STB cho thuê bao MyTV sử dụng trên Internet cáp quang có đóng tiền trước): thu hồi thiết bị theo quy định.

---- SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CÓ HẠN, QUÝ KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG ĐẾN ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC XEM TRUYỀN HÌNH VÀ LƯỚT WEB THOẢI MÁI NHÉ ---

 

                                                                               

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- QUẢNG BÌNH

Hot line 18001166

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer