Khuyến mãi: Internet cáp quang FiberVNN – Chất lượng khẳng định đẳng cấp

12/16/2013 3:45:32 PM

Từ ngày 10/12/2013 đến hết ngày 10/01/2014, VNPT Quảng Bình tổ chức chương trình khuyến mãi "Internet cáp quang FiberVNN – Chất lượng khẳng định đẳng cấp".


1. Tên chương trình khuyến mại: “Internet cáp quang FiberVNN – Chất lượng khẳng định đẳng cấp”.

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/12/2013 đến hết ngày 10/01/2014.

3. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ FiberVNN, khách hàng chuyển đổi từ MegaVNN sang FiberVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung:

4.1. Nội dung khuyến mại:

4.1.1. Đối với khách hàng đăng ký mới dịch vụ FiberVNN trong thời gian khuyến mãi:

- Chỉ áp dụng cho các gói cước F2E-2, F2E-3, F2E-4 và các gói F1 đến F6.

- Khuyến mãi 50% cước đấu nối hòa mạng.

- Khuyến mãi 25% cước sử dụng dịch vụ trong thời gian 06 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng.


4.1.2. Đối với khách hàng đăng ký chuyển đổi từ MegaVNN sáng FiberVNN trong thời gian khuyến mãi:

- Chỉ áp dụng cho các gói cước F2E-2, F2E-3, F2E-4 và các gói F1 đến F6.

- Khuyến mãi 20% cước sử dụng dịch vụ trong thời gian 06 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng đăng ký chuyển đổi.


4.1.3. Đối với khách hàng chuyển từ dịch vụ Internet của doanh nghiệp khác sang sử dụng dịch vụ FiberVNN của Viễn thông Quảng Bình:

- Miễn phí cước đấu nối.

- Khuyến mãi 30% cước sử dụng dịch vụ trong thời gian 06 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng.

5. Phạm vi thực hiện và điều kiện được hưởng khuyến mại:

        5.1. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.2.        5.2. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Áp dụng đối với khách hàng hoàn thành thủ tục hòa mạng mới hoặc chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ FiberVNN trong thời gian khuyến mãi.

- Không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp: Thuê bao hủy hợp đồng sau ngày 15/11/2013 sau đó hòa mạng trở lại trong thời gian khuyến mại.                                                                      

- Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 12 tháng. 

- Thời gian lắp đặt hoà mạng kéo dài thêm 10 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi đối với khách hàng đã có phiếu yêu cầu và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mãi.

 - Thời điểm áp dụng khuyến mãi cước sử dụng: Kể từ tháng tiếp theo tháng hoà mạng.

HG

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer