Khuyến mãi "Chào mừng Xuân Giáp Ngọ 2014"

12/24/2013 8:27:14 AM

Nhân dịp năm mới, VNPT Quảng Bình tổ chức chương trình khuyến mãi dịch vụ MyTV và MegaVNN, từ 22/12/2013 đến hết ngày 30/01/2014.


1. Tên chương trình khuyến mại: “Chào mừng Xuân Giáp Ngọ 2014”.

2. Thời gian khuyến mại:   Từ ngày 22/12/2013 đến hết ngày 30/01/2014.

3. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MyTV, MegaVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung chương trình:

4.1. Nội dung khuyến mại:
4.1.1. Đối với dịch vụ MegaVNN:
  
   - Khuyến mãi 50% cước đấu nối hoà mạng.   
     - Khuyến mại 50% cước sử dụng dịch vụ trong thời gian 2 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng đăng ký hòa mạng.
4.1.2. Đối với dịch vụ MyTV:

   - Khuyến mãi 50% giá bán thiết bị giải mã Set top box đối với khách hàng đăng ký gói MyTV Gold và MyTV Gold HD.

    - Khuyến mãi 30% giá bán thiết bị giải mãi Set top box đối với khách hàng đăng ký gói MyTV Silver HD.

   - Khuyến mãi 50% giá bán thiết bị giải mã Set top box Sigma đối với khách hàng đăng ký gói MyTV Flexi

5. Phạm vi thực hiện và điều kiện được hưởng khuyến mại:

5.1. Phạm vi áp dụng khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.2. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

      - Áp dụng đối với khách hàng hoàn thành thủ tục hòa mạng mới trong thời gian khuyến mãi. Mỗi Account MyTV lắp đặt mới khuyến mãi giảm giá 01 STB.

- Không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp: Thuê bao hủy hợp đồng sau ngày 01/10/2013 sau đó hòa mạng trở lại trong thời gian khuyến mại.

- Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 12 tháng. 

 - Thời điểm áp dụng khuyến mãi cước sử dụng: Kể từ tháng tiếp theo tháng hoà mạng.

HG

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer