Khuyến mãi "Chào năm mới 2015"

12/10/2014 2:30:33 PM

Từ ngày 1/12/2014 đến hết 31/12/2014, VNPT Quảng Bình tổ chức chương trình khuyến mãi hấp dẫn với tên gọi "Chào năm mới 2015" dành cho các dịch vụ MegaVNN, FiberVNN và MyTV.

I. Tên chương trình: " Chào mừng năm mới 2015".

II. Thời gian thực hiện: Từ 01/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014. Kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày 10/01/2015.

III. Nội dung khuyến mãi:

1. Đối với khách hàng phát triển mới:

1.1. Dịch vụ Internet MegaVNN:

a. Cước hòa mạng: Miễn phí

b. Cước sử dụng: Khuyến mãi toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

c. Thiết bị Modem wifi:

-  Đối với khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang (bao gồm cả khách hàng là giáo viên chuyển sang và đăng ký sử dụng gói cước M-V): trang bị Modem wifi, không thu thêm phần phụ thu của phí hòa mạng.

- Đối với khách hàng thông thường khác (ngoại trừ khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang, khách hàng là giáo viên đăng ký sử dụng gói cước M-V): trang bị Modem wifi có thu thêm phần phụ thu: 99.000 đồng/ 199.000 đồng.

1.2. Dịch vụ FiberVNN:

a.  Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b.  Cước sử dụng: Khuyến mãi toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

1.3. Dịch vụ MyTV:

a. Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b. Thiết bị STB: Khuyễn mãi  50 % giá bán thiết bị bộ giải mã STB 

IV. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Khách hàng hòa mạng mới được hưởng chính sách khuyến mãi phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.

- Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ khác sang phải có hóa đơn cước sử dụng dịch vụ hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp trong thời gian trước đó.

V. Đối tượng khách hàng:

- Áp dụng cho tất cả các đối tượng hòa mạng MegaVNN, FiberVNN, MyTV trong thời gian KM (trừ trường hợp KH MegaVNN, FiberVNN, MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT QB trong thời gian KM sau đó quay trở lại hòa mạng)

NB

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer