Mừng xuân Ất Mùi cùng VNPT Quảng Bình

1/21/2015 8:28:19 AM

"Vui xuân Ất Mùi", từ ngày 10/1 đến ngày 5/2/2015, VNPT Quảng Bình tổ chức chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các khách hàng hòa mạng mới các dịch vụ: MegaVNN, FiberVNN. MyTV trên địa bàn tỉnh.
I. Tên chương trình: " Vui xuân Ất Mùi".
II. Thời gian thực hiện: Từ 10/01/2015 đến hết ngày 05/02/2015. Kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày 14/02/2015.
III. Nội dung khuyến mãi:
1. Đối với khách hàng phát triển mới:
1.1. Dịch vụ Internet MegaVNN: 
a. Cước hòa mạng: 0đ 
b. Cước sử dụng: Khuyến mãi toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.
c. Thiết bị Modem wifi:
-  Đối với khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang (bao gồm cả khách hàng là giáo viên chuyển sang và đăng ký sử dụng gói cước M-V): trang bị Modem wifi, không thu thêm phần phụ thu của phí hòa mạng.
- Đối với khách hàng thông thường khác (ngoại trừ khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang, khách hàng là giáo viên đăng ký sử dụng gói cước M-V ): trang bị Modem wifi có thu thêm phần phụ thu: 199.000 đồng 
1.2. Dịch vụ FiberVNN:
a.  Cước đấu nối hòa mạng: 0đ 
b.  Cước sử dụng: Khuyến mãi toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.
1.3. Dịch vụ MyTV:
a. Cước đấu nối hòa mạng: 0đ 
b. Thiết bị STB:
- Khuyễn mãi  50 % giá bán thiết bị bộ giải mã SET TOP BOX  

IV. Điều kiện được hưởng khuyến mại:
- Khách hàng hòa mạng mới được hưởng chính sách khuyến mãi phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.
- Khách hàng chuyển từ đối thủ sang phải có hóa đơn cước sử dụng dịch vụ của đối thủ hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ của đối thủ trong thời gian trước đó.
V. Đối tượng khách hàng: 
- áp dụng cho tất cả các đối tượng hòa mạng MegaVNN, FiberVNN, MyTV trong thời gian KM, thuê bao chuyển đổi từ MegaVNN sang FiberVNN nhưng giá gói cước sau khi chuyển đổi phải cao hơn giá gói cũ (trừ trường hợp thuê baoMegaVNN, FiberVNN, MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT  Quảng Bình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng)


NB

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer