Nạp thẻ Ngày Vàng 19 & 20/8/2014

8/18/2014 2:53:01 PM

Ngày 19 và 20/8/2014, Vinaphone tổ chức đợt khuyến mại toàn quốc cho các thuê bao trả trước VinaPhone là khách hàng thông thường nạp thẻ.


1.    Chủ đề: Khuyến mại ngày Vàng

2.    Đối tượng: Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường nạp thẻ (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mãi).

3.    Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.

4.  Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 19/8/2014 đến 24h00 ngày 20/8/2014.

5.    Nội dung:

       Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:

-     Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó ½  giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng), ½ giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM1 (gọi/sms nội mạng).

 

-          Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText:

Stt

Mệnh giá

 thẻ nạp

Thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền

KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ

Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (3)+(4)

1

Từ 5.000đ đến < 10.000đ

02

02

04

2

Từ 10.000đ đến < 20.000đ

05

05

10

3

Từ 20.000đ đến < 30.000đ

10

10

20

4

Từ 30.000 đ đến < 50.000đ

20

20

40

5

Từ 50.000 đ đến < 100.000đ

30

30

60

6

Từ 100.000đ đến < 200.000đ

45

45

90

7

Từ 200.000đ đến < 300.000đ

70

70

140

8

Từ 300.000đ đến < 500.000đ

115

115

230

9

Tờ 500.000 đ trở lên

215

215

430

 

-   Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:

Œ           + Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.

            + Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

-   Từ 00h00 ngày 21/8/2014 trở đi:

Nếu thuê bao chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì tiếp tục hưởng chính sách KM nạp thẻ của các chương trình KM trước.

Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.


HG

Các Tin đã đăng

  Bản tin đang chờ cập nhật 8/7/2014 9:00:23 AM
  Bản tin đang chờ cập nhật 6/18/2014 3:17:02 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 6/2/2014 3:41:54 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 4/15/2014 2:20:19 PM
  Bản tin đang chờ cập nhật 3/25/2014 9:32:59 AM

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer