Sôi động hè cùng truyền hình MyTV

5/22/2014 9:04:48 AM

Từ ngày 25/05/2014 đến hết ngày 13/07/2014, VNPT Quảng Bình tổ chức chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng hòa mạng dịch vụ MyTV với thông điệp “Có MyTV lo gì giờ World Cup”.

1. Tên chương trình khuyến mãi và thông điệp truyền thông:

- Tên chương trình khuyến mãi: “Hòa mạng MyTV đón chào World Cup 2014”.

- Thông điệp: “Có MyTV lo gì giờ World Cup”

2. Thời gian khuyến mãi:

Từ ngày 25/05/2014 đến hết ngày 13/07/2014. Kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày 20/07/2014.

3. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mãi:

Tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MyTV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung khuyến mãi:

- Khuyến mãi 50% giá thiết bị giải mã Set top box (STB).

- Khuyến mãi 50% cước đấu nối hòa mạng.

- Khách hàng cam kết sửa dụng tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng

5. Phạm vi thực hiện và điều kiện được hưởng khuyến mại:

5.1. Phạm vi áp dụng khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.2. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Áp dụng đối với khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký lắp đặt hòa mạng mới dịch vụ  MyTV trong thời gian khuyến mại.

- Không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp: Thuê bao dịch chuyển, sang tên đổi chủ; thuê bao hủy hợp đồng sau ngày 01/04/2014 sau đó hòa mạng trở lại trong thời gian khuyến mại.             

- Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 12 tháng.

HG

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer