Tưng bừng khuyến mãi MyTV, MegaVNN

3/17/2014 7:26:42 AM

Từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014, VNPT Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MyTV, MegaVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

1. Tên chương trình khuyến mại: Hành động tháng 3/2014”.

2. Thời gian khuyến mại:   Từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014.

3. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng lắp đặt mới dịch vụ MyTV, MegaVNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

4. Nội dung chương trình:

4.1. Nội dung khuyến mại:

4.1.1. Đối với dịch vụ MegaVNN:

Khuyến mãi 50% cước đấu nối hoà mạng.


4.1.2. Đối với dịch vụ MyTV:

      Khuyến mãi 50% giá bán thiết bị giải mã Set top box đối với khách hàng đăng ký gói MyTV Gold, MyTV Gold HD, MyTV Silver HD và MyTV Flexi.


5. Phạm vi thực hiện và điều kiện được hưởng khuyến mại:

      5.1. Phạm vi áp dụng khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.2. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Áp dụng đối với khách hàng hoàn thành thủ tục hòa mạng mới trong thời gian khuyến mãi. Mỗi Account MyTV lắp đặt mới chỉ khuyến mãi giảm giá 01 STB.

- Không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp: Thuê bao hủy hợp đồng sau ngày 01/10/2013 sau đó hòa mạng trở lại trong thời gian khuyến mại.

- Cam kết thời gian sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 12 tháng. Nếu vi phạm cam kết, khách  hàng sẽ không được hưởng giá trị khuyến mại ngay từ tháng vi phạm cam kết và phải hoàn trả 100% giá trị khuyến mại (bằng tiền mặt) mà khách hàng đã được hưởng.  

HG

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer