Vui hè 2015

7/8/2015 3:03:45 PM

Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 15/7/2015, VNPT Quảng Bình triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn thuê bao phát triển mới dịch vụ: FiberVNN,MegaVNN, dịch vụ truyền hình MyTV dành cho khách hàng tại huyện Bố Trạch

I. Tên chương trình khuyến mại: " Vui hè 2015".

II. Thời gian thực hiện và địa bàn áp dụng khuyến mại:

- Thời gian: Khuyến mại từ 01/7/2015 đến hết ngày 15/7/2015 và kéo dài thời gian lắp đặt đến hết ngày 30/7/2015.

- Địa bàn áp dụng khuyến mại: Tất cả các Khách hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch do Phòng Bán hàng Bố Trạch và Trung tâm Viễn thông Bố Trạch quản lý

III. Nội dung khuyến mại:

1. Dịch vụ Internet MegaVNN:

a. Cước hòa mạng: Miễn phí

b. Cước sử dụng: Khuyến mại toàn bộcước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

c. Thiết bị Modem wifi:

-Đối với khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang (bao gồm cả kháchhàng là giáo viên chuyển sang và đăng ký sử dụng gói cước M-V): trang bị Modemwifi, khuyến mại phí hòa mạng wifi (khuyến mại phí hòa mạng wifi thu thêm99.000 đồng hoặc 199.000 đồng).

- Đối với khách hàng thông thườngkhác (ngoại trừ khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang  nêu trên): trang bị Modem wifi, thu phí hòamạng wifi  99.000 đồng hoặc 199.000 đồng

2. Dịch vụ FiberVNN:

a.Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b.Cước sử dụng: Khuyến mại toàn bộ cước sử dụng của khách hàng trong tháng hòa mạng.

3. Dịch vụ MyTV:

a. Cước đấu nối hòa mạng: Miễn phí

b. Thiết bị STB: Khuyến mại 50% giá bán thiết bị bộ giải mã STB. 

IV. Điều kiện được hưởng khuyến mại:

- Khách hàng hòa mạng mới được hưởng khuyến mại phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hòa mạng.

- Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang sử dụng của VNPT Quảng Bình phải có hóa đơn cước sử dụng dịch vụ của  nhà cung cấp khác hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp khác trong thời gian trước đó.

V. Đối tượng khách hàng:

  Áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng hòa mạng dịch vụ MegaVNN, FiberVNN, MyTV trong thời gian khuyến mại, thuê bao chuyển đổi từ MegaVNN sang FiberVNN nhưng giá gói cước sau khi chuyển đổi phải cao hơn giá gói cước cũ (trừ trường hợp thuê bao FiberVNN, MegaVNN, MyTV thanh lý, tạm dừng dịch vụ của VNPT Quảng Bình trong thời gian khuyến mại sau đó quay trở lại hòa mạng).

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer