Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Gói cước đa dịch vụ

7/12/2012 4:32:09 PM

Gói cước đa dịch vụ VNPT ban hành thêm 4 gói cước mới gồm: gói “VNPT- Trò chuyện thoải mái”; gói “VNPT – không giới hạn”, “gói tích hợp 3 dịch vụ” và “gói tích hợp 4 dịch vụ”

Bảng cước dịch vụ cộng thêm trên mạng điện thoại PSTN

7/12/2012 4:29:42 PM

Bảng cước dịch vụ cộng thêm trên mạng điện thoại PSTN Kể từ ngày 01/09/2010, VNPT Quảng Bình ban hành giá cước các dịch vụ cộng thêm trên mạng điện thoại cố định PSTN như sau:

Giới thiệu dịch vụ điện thoại cố định có dây PSTN

7/12/2012 4:01:13 PM

Giới thiệu dịch vụ điện thoại cố định có dây PSTN Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, fax là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế.

Chọn trang