Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Giá cước dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu

10/4/2013 10:54:50 AM

Giá cước dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu VNPT Quảng Bình ban hành giá cước dịch vụ Sổ liên lạc điện tử vnEdu từ 1/8/2013. Theo đó, chỉ cần có điện thoại di động, hoặc mạng Internet hay MyTV và mất một ít chi phí nhỏ là phụ huynh học sinh có thể nắm bắt tình trạng học tập của con em mình ở các nhà trường.

Chọn trang