Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Dịch vụ MyTV Flexi

1/13/2014 9:33:22 AM

Dịch vụ MyTV Flexi MyTV Flexi là sản phẩm của sự hội tụ. Sử dụng dịch vụ MyTV Flexi, khách hàng ngoài tính năng xem các kênh truyền hình trực tiếp còn có thể sử dụng nhiều nội dung giải trí đa dạng khác và tương tác như: tạm dừng, xem tivi theo yêu cầu, xem tin tức, nghe nhạc và xem phim phong phú.

VNPT Quảng Bình ban hành giá cước dịch vụ MyTV từ 1/7/2013

7/13/2012 3:50:58 PM

VNPT Quảng Bình ban hành giá cước dịch vụ MyTV từ 1/7/2013 MyTV – Truyền hình tương tác và nhiều dịch vụ mới hấp dẫn do Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC – đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp, mang đến cho khách hàng một cách thức giải trí khác biệt chưa từng có tại Việt Nam: TRUYỀN HÌNH THEO YÊU CẦU.

MyTV - dịch vụ truyền hình đa phương tiện - Truyền hình theo yêu cầu

7/13/2012 3:41:22 PM

MyTV - dịch vụ truyền hình đa phương tiện - Truyền hình theo yêu cầu MyTV - dịch vụ truyền hình đa phương tiện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp, mang đến cho khách hàng hình thức giải trí khác biệt: TRUYỀN HÌNH THEO YÊU CẦU

Chọn trang