Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới và gia hạn dịch vụ VNPT-CA, VNPT-TAX

10/3/2013 3:41:43 PM

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới và gia hạn dịch vụ VNPT-CA, VNPT-TAX Từ 1/7/2013, khách hàng khi đăng ký mới hoặc gia hạn dịch vụ VNPT-CA, VNPT-TAX trên địa bàn các tỉnh miền trung sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA

7/20/2012 2:31:01 PM

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA VNPT- CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên được cấp phép cung cấp tại Việt Nam do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam VN

Chọn trang