Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Điện thoại "Gọi 171" quốc tế - Áp dụng từ 01/12/2009

7/12/2012 4:51:18 PM

Điện thoại Gọi 171 quốc tế là dịch vụ điện thoại tiết kiệm, chất lượng đảm bảo, dễ sử dụng và có thể sử dụng tại các máy điện thoại thuê bao, các điểm công cộng để liên lạc tới tất cả các nước trên thế giới.

Giá cước dịch vụ Gọi 171

7/12/2012 4:41:20 PM

Giá cước dịch vụ Gọi 171 Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế sử dụng giao thức IP gọi tắt là dịch vụ điện thoại "gọi 171".

Dịch vụ gọi 171

7/12/2012 4:03:14 PM

Dịch vụ gọi 171 Là dịch vụ điện thoại theo giao thức IP (Internet Protocol) - với phạm vi liên lạc liên tỉnh, quốc tế tương tự dịch vụ điện thọai liên tỉnh, quốc tế thông thường. Dịch vụ Gọi 171 cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế với giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được.

Chọn trang