Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Bảng gói cước dành cho cán bộ Đoàn

7/14/2012 4:36:54 PM

 Bảng gói cước dành cho cán bộ Đoàn Vinaphone ban hành gói cước trả trước dành cho cán bộ đoàn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó những người giữ chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành từ cấp chi đoàn cơ sở trở lên; Uỷ viên ủy ban Hội và ủy viên Hội đồng đội từ cấp huyện trở lên đều là đối tượng của gói cước này.

Chọn trang