Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Dịch vụ Mạng riêng ảo Megawan

10/29/2013 2:10:49 PM

Dịch vụ Mạng riêng ảo Megawan MegaWAN là dịch vụ cho phép kết nối các mạng máy tính của doanh nghiệp (như các văn phòng, chi nhánh, cộng tác viên từ xa, v.v... ) thuộc các vị trí địa lý khác nhau tạo thành một mạng duy nhất và tin cậy thông qua việc sử dụng các liên kết băng rộng xDSL

Giới thiệu về dịch vụ Mạng riêng ảo MegaWan

7/22/2012 9:38:52 PM

Giới thiệu về dịch vụ Mạng riêng ảo MegaWan Dịch vụ mạng riêng ảo Megawan là dịch vụ kết nối các mạng máy tính nằm phân tán tại các điểm khác nhau ( như các văn phòng, các chi nhánh…) của khách hàng thành một mạng riêng, duy nhất. Dịch vụ Megawan hoạt động trên nền mạng IP, sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multi Protocol Laber Switching).

Chọn trang