Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Cước di động trả trước dành cho HSSV

7/14/2012 4:34:54 PM

Cước di động trả trước dành cho HSSV VinaPhone thực hiện giảm cước thoại trong nước cho gói TalkEZ dành cho học sinh sinh viên với mức giảm từ 11%- 13,5%.

Chọn trang