Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Chuyển đổi từ thuê bao Myzone/Uzone sang các gói cước trả trước khác

8/2/2012 4:28:29 PM

Chuyển đổi từ thuê bao Myzone/Uzone sang các gói cước trả trước khác Kể từ ngày 15/07/2012 khách hàng là thuê bao trả trước Myzone/Uzone có thể thực hiện chuyển đổi sang các gói cước trả trước khác của mạng Vinaphone qua SMS.

Gói cước di động nội vùng - Myzone

7/14/2012 4:26:41 PM

Gói cước di động nội vùng - Myzone Gói cước di động nội vùng là loại hình thông tin di động trả tiền trước cho phép thuê bao thực hiện cuộc gọi với mức cước ưu đãi trong một khu vực địa lý (Zone) do chủ thuê bao lựa chọn.

Chọn trang