Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Dịch vụ di động trả trước VinaDaily

7/14/2012 4:11:49 PM

Dịch vụ di động trả trước VinaDaily VinaDaily là Dịch vụ điên thoại di động trả trước thuê bao ngày mạng VinaPhone.Khác với dịch vụ trả tiền trước thông thường, VinaDaily không giới hạn thời hạn sử dụng tài khoản.

Chọn trang