Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Bảng cước dịch vụ MegaVNN

7/15/2012 2:56:34 PM

VNPT Quảng Bình ban hành giá cước mới dành cho dịch vụ MegaVNN. Theo đó, từ 15/2/2012, cước hòa mạng mới, dịch chuyển vị trí, chuyển quyền sử dụng,chuyển đổi gói cước, chuyển đổi hình thức thuê bao đã có sự thay đổi so với thời điểm trước đó 1/5/2011.

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ MEGAVNN

 1.Giá cước đấu nối hoà mạng mới, cước dịch chuyển vị trí, cước chuyển quyền sử dụng, cước chuyển đổi gói cước, chuyển đổi hình thức thuê bao dịch vụ MegaVNN (áp dụng từ 15/2/2012)


TT

Danh mục

Đơn giá

đồng /thuê bao/ lần

Ghi chú

1

Cước đấu nối hoà mạng mới dịch vụ MegaVNN trên đôi dây riêng

150.000

Áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh

2.

Cước dịch chuyển vị trí

 

 

2.1

Trường hợp dịch chuyển đến địa chỉ mới và lắp đặt trên đường dây thuê bao có sẵn (dịch vụ cố định PSTN, MyTV)

Miễn cước

 

2.2

Trường hợp dịch chuyển đến địa chỉ mới và lắp đặt trên đường dây mới

Thu bằng 50% cước đấu nối hòa mạng tương ứng quy định tại mục 1.

 

3.

Cước chuyển quyền sử dụng

 

 

3.1

Trường hợp chuyển quyền sử dụng không thay đổi vị trí lắp đặt ban đầu

Miễn cước

 

3.2

Trường hợp chuyển quyền sử dụng  đồng thời  thay đổi vị trí lắp đặt ban đầu

Thu cước theo quy định tại mục 2.

 

4

Cước thay dây thuê bao

Miễn phí

Chỉ áp dụng cho trường hợp dây thuê bao không đảm bảo chất lượng dịch vụ

 2.Cước sử dụng hàng tháng: (áp dụng từ 1/5/2011)

2.1. Khách hàng thông thường:

TT

Gói cước

Cước thuê bao

(đồng/tháng)

Cước lưu lượng

Cước trọn gói (đ/tháng)

Cước trần

1

MegaBasic

(2.560Kb/512 kb)

 

0

18.181 đồng/400Mbđầu, 60đ/Mbtiếp theo

150.000

 

2

MegaEasy

(4.096Kb/512Kb)

24.000

45đ/ Mbyte

200.000

300.000

3

MegaFamily

(5.120/640)

35.000

48đ/ Mbyte

280.000

450.000

4

MegaMaxi

(8.192/640)

100.000

50đ/ Mbyte

720.000

1.100.000

5

MegaPro

(10.240/640)

200.000

50đ/ Mbyte

840.000

1.120.000

 2.2. Đối với đối tượng khách hàng  Nhà nước, khách hàng Ngành Y tế:

TT

Gói cước

Cước thuê bao

(đồng/tháng)

Cước lưu lượng

Cước trọn gói (đ/tháng)

Cước trần

1

MegaBasic

(2.560Kb/512 kb)

 

0

18.181 đồng/400Mbđầu, 60đ/Mbtiếp theo

150.000

 

2

MegaEasy

(4.096Kb/512Kb)

18.000

35đ/ Mbyte

150.000

300.000

3

MegaFamily

(5.120/640)

25.000

35đ/ Mbyte

245.000

450.000

4

MegaMaxi

(8.192/640)     

100.000

40đ/ Mbyte

585.000

1.100.000

5

MegaPro

(10.240/640)

200.000

30đ/ Mbyte

800.000

1.120.000

 2.3. Đối với khách hàng Ngành Giáo dục:

2.3.1.Cước đấu nối, hoà mạng : Miễn 100% cước đấu nối hoà mạng.

2.3.2.Giá cước ưu đãi dành cho đối tượng khách hàng thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo:

- Đối tuợng áp dụng:

- Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình và các cơ quan trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình.

- Các trường thuộc hệ thống Giáo dục Quảng Bình (từ mầm non tới THPT, các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học dạy nghề, Cao đẳng, Đại học).

- Tên gói cước: Mega School+

- Tốc độ (tương đương với tốc độ của gói MegaMaxi):

+ Download/updown tối đa: 8.192 Kbps/640 Kbps

+ Download/updown tối thiểu: 512 Kbps/512 Kbps

- Cước sử dụng trọn gói:  135.455 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ (052) 800126 hoặc (052)1080

NB

Các Tin đã đăng

  MegaVNN - Kết nối đam mê 7/15/2012 2:49:22 PM