Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Gói cước trả trước FiberVNN, MegaVNN siêu rẻ

7/31/2015 3:44:37 PM

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2015, VNPT Quảng Binh quyết định ban hành gói cước trả tiền trước đối với dịch vụ FiberVNN và dịch vụ MegaVNN.

I.Nội dung gói cước trả tiền trước:

1.Đối dịch vụ MegaVNN: 

TT

Tên gói cước trả tiền trước

Giá gói

( đồng- chưa bao gồm VAT)

Tính năng gói cước

Tốc độ gói cước

1

Mega Basic – TR3

(trả trước 3 tháng)

450.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 4 tháng

Mega Basic 3+

2

Mega Basic – TR6

(trả trước 6 tháng)

900.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 8 tháng

Mega Basic 3+

3

Mega Basic –TR9

(trả trước 9 tháng)

1.350.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 12 tháng

Mega Basic 3+

4

Mega Basic –TR12

(trả trước 12 tháng)

1.800.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 16 tháng

Mega Basic 3+

5

Mega Easy – TR3

(trả trước 3 tháng)

600.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 4 tháng

Mega Easy 3+

6

Mega Easy  -TR6

(trả trước 6 tháng)

1.200.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 8 tháng

Mega Easy 3+

7

Mega Easy  - TR9

(trả trước 9 tháng)

1.800.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 12 tháng

Mega Easy 3+

8

Mega Easy - TR12

(trả trước 12 tháng)

2.400.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 16 tháng

Mega Easy 3+

 

2. Đối với dịch vụ FiberVNN:

TT

Tên gói cước trả tiền trước

Giá gói

( đồng- chưa bao gồm VAT)

Tính năng gói cước

Tốc độ gói cước

1

F2EFast – TR6

(trả trước 6 tháng)

900.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 7 tháng

F2E-Fast

2

F2EFast – TR9

(trả trước 9 tháng)

1.350.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 11 tháng

F2E-Fast

3

F2EFast – TR12

(trả trước 12 tháng)

1.800.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 15 tháng

F2E-Fast

4

F2EFast - TR12-MyTV

(trả trước 12 tháng)

1.800.000

- Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 12 tháng

- Sử dụng dịch vụ MyTV miễn phí trong 12 tháng

F2E-Fast

5

F2EHome – TR6

(trả trước 6 tháng)

1.155.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 7 tháng

F2E- Home

6

F2EHome – TR9

(trả trước 9 tháng)

1.732.500

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 11 tháng

F2E-Home

7

F2EHome – TR12

(trả trước 12 tháng)

2.310.000

Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 15 tháng

F2E-Home

8

F2EHome - TR12- MyTV

(trả trước 12 tháng)

2.310.000

- Sử dụng Internet lưu lượng không hạn chế trong 12 tháng

- Sử dụng dịch vụ MyTV gói MyTV Basic miễn phí trong 12 tháng

F2E-Home

II. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

-Đối với thuê bao MegaVNN, FiberVNN: Áp dụng đối với khách hàng hòa mạng mới vàkhách hàng đang sử dụng đăng ký sử dụng gói cước.

-Đối với khách hàng đăng ký sử dụng gói cước F2EFast - TR12 - MyTV, F2EHome - TR12 - MyTV thì chỉáp dụng đối với trường hợp đăng ký mới dịch vụ MyTV gói MyTV Basic.

III. Các quy định liên quan:

- Thời giantính cước của gói cước được tính trọn tháng, cụ thể:

+ Thuê baohòa mạng trước ngày 15 của tháng thì tháng tính cước được tính kể từ tháng hòamạng và giá gói cước được tính trọn gói theo quy định tại mục I nêu trên.

+ Thuê baohòa mạng từ ngày 15 của tháng thì tháng tính cước được tính kể từ tháng hòamạng và giá gói cước được tính theo công thức sau = Giá gói cước/(3 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 12)*50% + Giá gói cước/(chia) 3 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 12 x (nhân) (số tháng trả trước - 1).

Trong đó: 3tương  ứng với gói trả trước 3 tháng, 6tương ứng với gói trả trước 6 tháng; 9 tương ứng với gói trả trước 9 tháng, 12tương ứng với gói trả trước 12 tháng.

+ Hết thờigian sử dụng gói cước trả trước, khách hàng đăng ký gia hạn gói cước và tiếptục được sử dụng gói cước trả trước (đóng trước cước) thì thời gian sử dụng góicước trả trước tiếp tục được gia hạn kể từ tháng đóng trước gói cước.

+ Hết thờigian sử dụng gói cước được quy định trong tính năng gói cước mà khách hàngkhông đăng ký gia hạn để tiếp tục sử dụng gói cước đóng trước thì thuê bao sẽtự động chuyển về tính cước như thuê bao trả sau thông thường tương ứng với góicước tốc độ đang sử dụng (giá cước áp dụng theo hình thức trả tiền sau, đối vớiFiberVNN thì áp dụng giá cước đã chiết khấu thương mại 50%).

- Trongthời gian sử dụng gói cước trả tiền trước khách hàng không được chuyển góicước. Việc chuyển gói cước được thực hiện khi đăng ký gia hạn để tiếp tục sửdụng gói trả trước.

- Kháchhàng không được hoàn lại khoản tiền thanh toán gói trả trước nếu khách hàng tạmdừng hoặc thanh lý trong khoảng thời gian sử dụng gói trả trước.

-Các gói cước trả trước này sẽ không được áp dụng đồng thời  với  chính sách chiết khấu thanh toán và chính sáchchiết khấu thương mại đang áp dụng của VNPT Quảng Bình.                                                                               

VNPT Quảng Bình