Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quảng Bình

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126@vnptquangbinh.com.vn

Thanh toán cước trả sau bằng thẻ trả trước EZPay

11/22/2012 10:31:21 AM

Ezpay là dịch vụ cho phép khách hàng là thuê bao trả sau sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước VinaPhone để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng


1. Điều kiện sử dụng

- Là thuê bao Vinaphone trả sau đang hoạt động 02 chiều đã đăng ký tài khoản EZPay để nạp tiền và sử dụng tiền trong tài khoản cho các giao dịch thanh toán cước trả sau.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Đăng ký tài khoản EZPay: có 02 cách

- Đăng ký qua tin nhắn SMS : Soạn tin với câu lệnh EZPay và gửi đến số 9888.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ phản hồi về thông tin tài khoản, mật khẩu tài khoản và hướng dẫn đổi mật khẩu.

Đăng ký qua trang web: truy cập tại địa chỉ  http://vinaphone.com.vn >> vào mục EZPay để thực hiện đăng ký mở tài khoản EZPay.

2.2  Hệ thống các loại Tài khoản dịch vụ EZPay

 TT

Tên Tài Khoản

Mô tả đặc tính của tài khoản

1

TK EZPay

Chứa mệnh giá thẻ gốc thẻ nạp

2

TK EZPay1

Bảo lưu số tiền được khuyến mại tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn qua các tháng sau nếu không sử dụng hết

3

TK EZPay2

Chứa số tiền khuyến mại tặng hàng tháng tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản bị hủy khi hết tháng (không được bảo lưu)

 Lưu ý: Thời gian sử dụng của các TK EZPay1, TK EZPay2 theo thời gian sử dụng TK EZPay. Nếu hủy TK EZPay thì  số tiền gốc thẻ nạp (còn lại) được bảo lưu, số tiền khuyến mại (nếu có) trong TK EZPay1 & TK EZPay2 bị hủy.

2.3 Tính năng sử dụng các loại Tài khoản:

 TT

Tên Tài khoản

Tính năng thanh toán cước cho các hướng liên lạc

Tính năng khác qua EZPay

1

TK EZPay

Tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điện & nhắn tin đến tất cả các mạng viễn thông trong nước và quốc tế.

Sử dụng thanh toán cho thuê bao EZPay khác.

Sử dụng để chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác.

Được bảo lưu khi hủy TK EZPay.

2

TK EZPay1

Gọi và nhắn tin nội mạng VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn.

Không được sử dụng để thanh toán cho thuê bao EZPay khác. (câu lệnh PAY)

Không được chuyển tiền cho thuê bao EZPay khác.

(câu lệnh CT)

Không được trừ vào tiền nợ các tháng trước (nợ cũ)

Không được bảo lưu khi hủy TK EZPay.

3

TK EZPay2

Tương tự TK EZPay1. Số dư tối đa của Tài khoản này chính là số tiền được tặng hàng tháng.

3.   Nguyên tắc trừ tiền có trong các Tài khoản

Dịch vụ

Thứ tự sử dụng tài khoản

Gọi/nhắn tin nội mạng VinaPhone

TK EZPay2 => TK EZPay1 => TK EZPay

Gọi/nhắn tin ngoại mạng VinaPhone

TK EZPay

 

Gọi/nhắn tin quốc tế, sử dụng các dịch vụ gia tăng

Sử dụng Mobile Internet & các dịch vụ phát sinh Data không trọn gói khác

4. Nạp tiền  và tra cứu tài khoản EZPay:

Cách thức nạp tiền:

+Thuê bao nạp tiền bằng một trong các hình thức sau: thẻ giấy, mã thẻ trả trước hay mệnh giá tiền nạp trả trước.

+Cho phép nạp tiền vào Tài khoản EZPay qua VinaPortal, IVR, Eload, USSD.

Ø   Nạp tiền qua VinaPortal, IVR, Eload: theo quy định hiện hành. (giai đoạn đầu chưa triển khai  nạp tiền qua Eload, IVR; sau khi hoàn thiện hệ thống VinaPhone sẽ có thông báo cụ thể sau).

Ø   Nạp tiền qua giao thức USSD:   Bấm *100*12 mã số bí mật# OK.

Tra cứu tài khoản:

+ Qua giao thức USSD: Bấm *101#OK

+ Bằng SMS: Soạn tin với câu lệnh TK và gửi đến số 9888.

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo số dư tài khoản EZPay, TK EZPAY1, TK EZPAY2, dư nợ tháng trước và cước tạm tính chưa thanh toán tháng sau.

Lưu ý:

+Việc nạp tiền để thanh toán cước trả sau có thể được hưởng chương trình khuyến mại nạp thẻ của VinaPhone (nếu áp dụng).

+Số tiền nạp vào Tài khoản được bảo lưu và chỉ được dùng để thanh toán cước trả sau/chuyển tiền cho Tài khoản EZPay khác và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt, không được bảo lưu, không được hoàn trả khi Tài khoản EZPay bị hủy.

5. Thời hạn hoạt động của tài khoản EZPay

- Hệ thống sẽ không tự động hủy tài khoản EZPay nếu khách hàng không chủ động hủy dịch vụ.

- Sau khi hủy tài khoản EZPay phải 03 tháng sau thuê bao mới được đăng ký lại nếu có nhu cầu sử dụng với điều kiện đã thanh toán hết nợ cũ qua hóa đơn. Mỗi thuê bao chỉ có thể đăng ký 01 tài khoản EZPay. Các thuê bao không thể sử dụng chung 01 tài khoản EZPay.

6. Đổi mật khẩu/Reset mật khẩu TK EZPay

- Đổi mật khẩu: Từ máy ĐTDĐ soạn tin: MK  mật khẩu cũ  mật khẩu  mới  gửi đến số  9888.

- Reset lại mật khẩu: Khách hàng có thể reset mật khẩu trên trang Vinaportal hoặc soạn tin nhắn SMS: Reset  và gửi đến số 9888.

7. Thanh toán hộ thuê bao khác (thanh toán theo yêu cầu):

- Thuê bao Chủ thanh toán có số dư TK EZPay >0 và thuê bao được thanh toán có TK EZPay chưa bị khóa.

- Số tiền cần thanh toán không lớn hơn số tiền trong Tài khoản EZPay.

- Từ máy ĐTDĐ, soạn tin: PAY  mật khẩu  Số tiền  Số thuê bao  gửi 9888.

Trong đó:

 +PAY là câu lệnh chuyển tiền không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

 +Mật khẩu là mật khẩu đã cấp cho khách hàng hoặc khách hàng đã tự đổi.

 +Số tiền là số tiền cần thanh toán, yêu cầu số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch thanh toán là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền thanh toán vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.

+Số thuê bao là số thuê bao mà chủ Tài khoản EZPay muốn thanh toán, nếu không nhập số thuê bao thì mặc định thanh toán cho số thuê bao của chủ Tài khoản EZPay.

8. Chuyển tiền và nhận tiền:

- Thuê bao chuyển tiền: Thuê bao có mở chiều nhắn tin đi và có số dư TK EZPay > 0.

- Thuê bao nhận tiền: là thuê bao có Tài khoản EZPay chưa bị khóa.

- Thuê bao có thể chuyển tiền từ Tài khoản EZPay của mình vào Tài khoản EZPay của thuê bao trả sau khác bằng cách soạn tin theo câu lệnh:  CT  mật khẩu  Số tiền   Số thuê bao  và gửi đến số 9888.

Lưu ý:  Số tiền cần chuyển tối thiểu là 5.000đ. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào Tài khoản EZPay của thuê bao nhận.

9. Hủy dịch vụ: Từ máy ĐTDĐ, soạn tin với câu lệnh: HDV  mật khẩu  và gửi đến số 9888.

 Lưu ýKhách hàng chỉ được hủy TK EZPay từ ngày 15 đến ngày cuối cùng của tháng (sau khi khách hàng đã thanh toán hết nợ cũ tháng trước bằng thẻ trả trước và chuyển sang hình thức thanh toán bằng hóa đơn).

HY

Các Tin đã đăng