18001166
8011444
Dịch vụ Chữ ký số điện tử
Báo hỏng dịch vụ-Khách hàng vui lòng quay số 119
Tra cứu thông tin kinh tế-Chính trị-Xã hội
Internet tốc độ cao

Điện thoại: 052.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Tải về TeamViewer

VNPT Quảng Bình triển khai Hóa đơn điện tử

VNPT Quảng Bình triển khai Hóa đơn điện tử

Từ kỳ cước tháng 10/2015, VNPT Quảng Bình triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử cho tất cả các khách hàng hiện có của VNPT Quảng Bình.