Bộ công cụ hỗ trợ cài đặt VNPT-CA và nộp thuế qua mạng

10/27/2014 11:13:08 AM

Các công cụ hỗ trợ cài đặt thiết bị và hỗ trợ nộp thuế qua mạng bao gồm:Cute PDF Writer, Java, Phần mềm đọc file .XML, Phần mềm hổ trợ khách hàng từ xa, Driver USB

Chọn trang

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer