HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO VNPT QUẢNG BÌNH CUNG CẤP TRỰC TUYẾN

 

VNPT Quảng Bình trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đến với chức năng tiếp nhận yêu cầu sử dụng các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ Thông tin do chúng tôi cung cấp trên Cổng thông tin. Mời Quý khách hàng nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây, sau đó quý khách hàng ấn vào nút đăng ký. Thông tin mà quý khách nhập ở đây sẽ giúp chúng tôi có thể liên hệ và nhanh chóng đến gặp Quý khách hàng để làm thủ tục lắp đặt.

Chú ý

  • Bạn phải chọn đúng Quận và Phường tại thông tin địa chỉ liên hệ.

  • Tại các mục có dấu sao "*" là bắt buộc phải nhập.

  • Phông chữ sử dụng để cập nhật thông tin trong Cổng thông tin là Unicode.

MỜI QUÝ KHÁCH HÀNG NHẬP YÊU CẦU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI  ĐỊA CHỈ SAU ĐÂY:

http://cskh.vnptquangbinh.com.vn/CustomerCare.aspx?function=onlineregister

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer