Hướng dẫn khắc phục lỗi phát sinh khi nộp thuế

CÁCH KHẮC PHỤC CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI

 KHAI THUẾ QUA MẠNG

 

      Sau khi tạo tài khoản khai thuế qua mạng(KTQM) thành công, người nộp thuế (NNT) tiến hành đăng nhập vào hệ thống KTQMvà thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành nộp tờ khai (như hướng dẫn đã cungcấp). Trong khi thực hiện có thể gặp các vướng mắc, chúng tôi đã tổng hợp cácvướng mắc thường xảy ra và giải pháp khắc phục sau đây để NNT hoàn thiện trongquá trình KTQM:

-Doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7,8,9  để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.

1. Sau khi hoàn thiện phần kê khai và chỉ còn bước là vào Websitekekhaithue.gdt.gov.vn để nộp tờ khai, các doanh nghiệp thường gặp một lỗi đó là không chọn được tệp tờ khai

Nguyên nhân: Chưa cài java

 

Khắcphục:

Bước1: Kiểm tra xem máy tính đã cài Java chưa

– Ấn vào Start       ở góc dưới cùng, bên trái.

– Tìm và chọn Control Panel

– Tìm và chọn  Programs andFeatures 

– Tìm Biểu tượng của Java

Bản Java(TM) 6 Update 21 đượccài nhiều nhất và chạy ổn định nhất, những máy hiện bảnJava (TM) 7Update 25 hay Java (TM) 7 update 51 thường không sửdụng được do trang thuế sẽ báo bản Java lỗi thời (mặc dù là bản caohơn) nên khi máy bạn có 2 phiên bản này hãy gỡ ra và cài bản  Java(TM)6 Update 21.

Bước2: Cài Java(TM) 6 Update 21   nếu máy chưa cài Java hoặcbản Java không sử dụng được.

+ Tải Bản Java(TM) 6 Update21tại

http://123.30.179.220/download/jre.rar

hoặc: httk://kekhaithue.gdt.gov.vnbấm vào menu Trợ giúp tìm mục: Phần mềm Javaplug-in tải về cài đặt

+ Mở File jre.rar vừatải và cài jre.exe 

 

Bước 3:Vào Internet Exploder (IE)    để nộp tờ khai:

– Đăng nhập vào tài khoản nộptờ khai của công ty qua trang web kekhaithue.gdt.gov.vn

– Nộp tờ khai

 

 

2. Đối với máytính sử dụng trình duyệt Internet Explorer(IE) phiên bản lớn hơn 9.0 khi đăngnhập vào hệ thống hay bị đơ không hiển thị các mục chức năng và bị thoát ra.

Nguyên nhân: Máy cài phiên bảnIE không tương thích với hệ thống (thường những máy cài win 8 sẽ bị lỗi này)

Khắc phục: Mở IE lên vàomenu tool chọn như hình hoặc bấm nút F12

Sauđó chọn đúng phiên bản IE 7 hoặc IE8 hoặc IE9 là sẽ khai báo được. Lưu ý saukhi chọn xong không tắt bảng bên dưới mà cứ để vậy đến khi nộp tờ khai thànhcông.

 

3. Khi nhấnchuột vào nút chọn tệp tờ khai, thấy góc bên trái của trình duyệt xuất hiệnthông báo " Error on page", và không thấy hiện ra của sổ chọn tệp tờkhai


Khắc phục:
- Đăng nhập vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn, trên trình duyệtInternet Explore, chọn Tool -> Manage Adds on. Tìm và disable Java-Plugin,Sun Java Console. Tắt tất cả các trang web sử cụng trình duyệt InternetExplorer. Sau đó mở lại Internet Explorer, vào lại phần Manage Adds-On vàenable Java-Plugin, Sun Java Console.

- Nếu sau khi thực hiện các thao tác trên mà ứng dụng vẫn không thể chọn được tệptờ khai, hãy gỡ bỏ môi trường Java Plug-in và thực hiện cài đặt lại
Lưu ý: Tải java tại mục trợ giúp của trang vào trang
http://kekhaithue.gdt.gov.vn

 

4. Khi nộp tờkhai sau khi trình ký xong bấm nộp thì báo lỗi như hình:

Nguyênnhân:Do bảng kê lúc nhập vào hay kết xuất từ chương trình kế toán khác mà có MST đơnvị trực thuộc 13 số không có dấu gạch ngang ‘-‘ ở 3 số cuối (ví dụ:1900100100-001)

Khắcphục: Vào HTKK phiên bản đang dùng vào các phụ lục tìm đến những MST có 13 sốthêm dấu ‘-‘ ở 3 số cuối

 

5. Khi nộp tờkhai báo lỗi như hình

Khắc phục: do chưa đăng kýloại tờ khai đang nộp, vào menu tài khoản\đăng ký tờ khai chọn loại tờ khai cònthiếu đăng ký.

 

6. Khi nhấnnút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử
Khắc phục:
 Chưacài đặt môi trường java cho trình duyệt. Hãy cài đặt môi trường java theo hướngdẫn

7. Khi ký điện tử, mặc dù đã nhậpđúng số PIN nhưng vẫn xuất hiện thông báo “Số PIN không đúng”
Khắc phục:
 Khi đổi số PIN của thiết bị người dùng để số PIN nhiều hơn12 ký tự. Hãy đổi lại số PIN với độ dài từ 8 đến 12 ký tự (đối với 1 số loạitoken có quy định chiều dài số PIN)

8. Sau khi thực hiện ký điện tửthành công, nhấn nút "Xác nhận" không thấy chuyển sang bước tiếp theo
Khắc phục:
 Khi nhấn nút "Xác nhận" tệp tờ khai sẽ đượcupload lên hệ thống iHTKK. Thời gian upload có thể chậm do có quá nhiều phiêntruy cập và có thể là do tệp tờ khai có dung lượng lớn. Hãy đợi cho tệp tờ khaiđược upload xong hoặc tắt đi thao tác lại.

9. Sau khi cài đặt thiết bị chứngthư số thành công. Khi thực hiện ký điện tử sau đó thì xuất hiện thông báo"Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt"
Khắc phục:
 Máy tính không được đăng nhập bằng tài khoản có quyền truycập thiết bị chứng thư số. Hãy đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập thiếtbị (ví dụ như tài khoản Administrator). Lỗi này thường xảy ra với Công ty, DNdùng hệ thống máy chủ, máy trạm

10. Khi đăng nhập vàotrang kekhaithue.gdt.gov.vn hiển thị màn hình bên dưới: => chọncontinue to this website để đăng nhập
Nguyên nhân
: Do Tổng cục Thuế đăng ký SSL của VDC nhưng hiện tại cáctrình duyệt chưa cập nhật thông tin về Certificate này
Khắc phục: chọn continue to this website để đăng nhập:


11. Hiển thị bảng thông báo:


Khắc phục: Khi xuất hiệnthông báo như hình dưới, người sử dụng tích chọn “Always trust content fromthis publisher” rồi nhấn “Run” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và uploadfile.

12. Người nộp thuế đăng nhập vào hệthống báo sai mật khẩu?
Nguyên nhân
: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng việt.
Khắc phục: Khuyến cáo người sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.
Doanh nghiệp liên hệ với Cơ Quan Thuế để được bộ phận cấp tài khoản kiểm tra vàhỗ trợ. Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật khẩuhệ thống sẽ cho phép thay đổi mật khẩu mới.

13. Khi vào kekhaithue.gdt.gov.vn,bấm đăng nhập: bị lỗi the page can not be display: 
Khắc phục:
Vào tool => Internet option => advanced, Check chọn nhưhình bên dưới: