Các bước cài đặt các phần mềm hỗ trợ CA

1.Cài đặt máy in ảo(CutePDF Writer):

- Vào trang web http://vnptquangbinh.com.vn trong mục hổ trợ khách hàngDownload phần mềm, click chọn vào đường link Hệ thống phần mềm hổ trợ kê khai thuế. Để tải file CutePDFWriter.rar về.

- Chạy file CutePDFWriter.rar để giải nén ta có được 2 file như sau:

Converter.exe
CuteWriter.exe

- Chạy file Converter.exe ta có màn hình như sau:

- Ấn Setup để cài đặt.

- Tiếp tục chạy file CuteWriter.exe ta có màn hình như sau:

- Trên màn hình ta nhấn Next để tiếp tục cài đặt ta có màn hình phía dưới:

- Kích chọn I accept agreement. Tiếp tục nhấn Next ta có màn hình sau:

- Kich chon Install để cài đặt 

  2. Càiđặt java:

- Vào trang web http://vnptquangbinh.com.vn trong mục hổ trợ khách hàngDownloadphần mềm, click chọn vào đường link Hệ thống phần mềmhổ trợ kê khai thuế.Để tải file jre.exe về.Chạy file đó ta có màn hình sau:

Chọn Install. Ta có màn hình sau:

Sau khi cài đặt xong, chọn Close và khởi động lại máy để kếtthúc quá trình cài đặt Java 

3.Cài đặt phần mềm hổ trợ khách hàng từ xa:

- Vào trang web http://vnptquangbinh.com.vn trong mục hổ trợ khách hàngàDownloadphần mềm, click chọn vào đường link Hệ thống phần mềmhổ trợ kê khai thuế.Để tải fileTeamViewer_Setup_vi.exe về.Chạy file đó ta có màn hình sau:

Chọn Next để tiếp tục cài đặt. ta có màn hìnhchờ như sau:
Chọn Next để tiếp tục cài đặt. ta có màn hình chờ như sau:
Kick chọn và 2 ô vuông sau đó nhấn Next ta có màn hinh sau:
Chọn Finish để kết thúc cài đặt ta có màn hinh sau:

Sau khi cài đặt hoàn thành, khi cần được hỗ trợ thì đọc Your IDvà Password cho kỹ thuật viên.

 

 

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer