Vinaphone thông báo bảng kê cước qua Email khách hàng


        Đây là một dịch vụ nhằm giúp cho khách hàng thuận tiện trong quá trình nhận thông tin cước và lưu giữ giấy báo cước. Khách hàng chỉ cần đăng ký địa chỉ e-mail, Vinaphone sẽ gửi giấy báo cước - thông tin cước hàng tháng qua địa chỉ email đăng ký trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất.

        Để đăng ký dịch vụ này, khách hàng có thể soạn tin nhắn SMS  Email_DK_ Địa chỉ Email  gửi 9889 hoặc đăng ký Email qua Vinaphone Portal. Nội dung gửi vào email theo tùy chọn của khách hàng đăng ký gồm: thông báo cước và bản kê chi tiết cước. Để đăng ký sử dụng, khách hàng phải đăng nhập vào trang Vinaphone Portal bằng tên truy cập và mật khẩu đã đăng ký.

 

      Thời gian áp dụng: bắt đầu từ 01/10/2013

 

Cách thức đăng ký:

        1. Tra cứu trực tiếp trên VinaPortal:

- Cách thức thực hiện:

+ Đăng ký User và mật khẩu truy cập VinaPortal. Nếu đã đăng ký rồi thì dùng User và mật khẩu đã đăng ký.

+ Sử dụng User và mật khẩu để truy cập vào VinaPortal: http://vinaphone.com.vn hoặc truy cập trực tiếp vào trang http://billing.vinaphone.com.vn

+ Nếu vào trang VinaPortal thì vào Menu [Tra cước], hệ thống trả về số máy di động khách hàng mã OTP (bao gồm 04 ký tự chữ hoa và số)

+ Nhập OTP vào để vàotrang http://billing.vinaphone.com.vn

- Tra cứu: Khách hàng sau khi truy cập thành công có thể thực hiện các thao tác tra cứu Thông báocước/Bản kê chi tiết cước/Cước nóng theo các tháng cụ thể.

           2. Đăng ký Email quaVinaPortal:

- Nội dung gửi vào Email theo tùy chọn của khách hàng khi đăng ký:

+ Thông báo cước hoặc/

+ Bản kê chi tiết cước hoặc/

+ Thông báo cước và Bản kê chi tiết cước

- Điều kiện: Khách hàng phải truy cập vào VinaPortal (Theo User và mật khẩu truy cập đã đăng ký)

- Cách thức thực hiện:

+ Đăng ký User và mật khẩu truy cập VinaPortal. Nếu đã đăng ký rồi thì dùng User và mật khẩu đã đăng ký.

+ Sử dụng User và mật khẩu để truy cập vào VinaPortal: http://vinaphone.com.vn hoặc truy cập trực tiếp vào tranghttp://billing.vinaphone.com.vn

+ Nếu vào trang VinaPortal thì vào Menu [ Tra cước], hệ thống trả về số máy di động khách hàng mã OTP ( bao gồm 04 ký tự chữ hoa và số).

+ Nhập OTP vào để vào trang http://billing.vinaphone.com.vn; vào Menu [Đăng ký Email] và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.

* Trong mục [ Đăng kýEmail] sẽ có các tùy chọn nội dung gửi vào Email như nêu trên tùy theo yêu cầu của khách hàng.

* Có chức năng cập nhật/thay đổi hoặc hủy địa chỉ Email đăng ký.

          3. Đăng ký Email quatin nhắn SMS:

- Các quy định cụ thể:

+ Đăng ký qua SMS chỉ cho phép gửi Thông báo cước ( không bao gồm Bản kê chi tiết cước) vào Email đã đăng ký. Nếu khách hàng Hủy đăng ký thì có hiệu lực từ tháng kế tiếp trở đi.

+ Chỉ gửi Thông báo cước của đúng số thuê bao đăng ký, không cho phép số thuê bao khác đăng ký hộ. Mỗi thuê bao chỉ được đăng ký 01 địa chỉ Email nhận Thông báo cước


         Nội dung tin cú pháp,tin nhắn phản hồi qua kênh SMS

STT

Nội dung đăng ký

Cú pháp tin nhắn (soạn tin nhắn theo cú pháp gửi 9889)

Tin nhắn hệ thống phản hồi

Ghi chú

 

Các bước thực hiện

 

 

 

1

Đăng ký

 

 

 

1.1

Thực hiện đăng ký gửi 9889

EMAIL_DK_diachiEmail
(Ex: EMAIL_DK_xxyy@yahoo.com)

Quy khach da dang ky thanh cong nhan thong bao cuoc qua email 
<%diachiemail%>. Soạn EMAIL gui 9889 (mien phi) de xem chi tiet. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

Quy khach dang ky thanh cong va Thong bao cuoc tu thang [n] se duoc gui qua email [xxyy@yahoo.com]. Chi tiet soan Email gui 9889 (mien phi). Tran trong cam on!

2

Cập nhật thay đổi địa chỉ Email nhận thông báo cước

 

 

 

2.1

Thực hiện đăng ký thay đổi

EMAIL_TD_diachiEmailmoi

Quy khach da thay doi dia chi Email nhan thong bao cuoc sang 
<%diachiemail%>.Soạn EMAIL gui 9889 (mien phi) de xem chi tiet. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

Quy khach dang ky thanh cong va Thong bao cuoc tu thang [n] se duoc gui qua email [xxyy@yahoo.com]. Chi tiet soan Email gui 9889 (mien phi). Tran trong cam on!

3

Hủy tiện ích nhận thông báo cước qua Email

EMAIL_HUY_diachiEmail

Quy khach da huy nhan thong bao cuoc qua Email <%diachiemail%>. Soạn EMAIL gui 9889 (mien phi) de xem chi tiet. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

 

Các trường hợp phát sinh khác

 

 

 

1

Thuê bao trả trước đăng ký

 

Dang ky nhan Thong bao cuoc qua Email chi ap dung cho thue bao tra sau. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

2

Thuê bao trả sau đăng ký

 

 

 

2.1

Sai cú pháp

 

Cu phap chua dung. De dang ky nhan thong bao cuoc qua Email soan EMAIL_DK_diachiEmail gui 9889, thay doi Email soan EMAIL_TD_diachiEmail gui 9889 hoac soan EMAIL gui 9889 de xem chi tiet (mien phi). Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

2.2

Đã đăng ký thành công tiếp tục đăng ký

 

Quy khach da dang ky nhan thong bao cuoc qua Email tai dia chi[xxyy@yahoo.com]. De thay doi Email soan Email_TD_diachiEmailmoi gui 9889 hoac soan EMAIL gui 9889 de xem chi tiet (mien phi). Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

(là địa chỉ Email khách hàng đã xác nhận đăng ký, yêu cầu lập trình nhận dạng và add vào bản tin định tuyến tương ứng thuê bao đăng ký)

2.3

Không đúng format địa chỉ email khi đăng ký/thay đổi

 

Dia chi email khong dung. Vui long dang ky bang dia chi email khac. cam on da su dung dich vu cua Vinaphone

 

3

Thuê bao thực hiện hủy tiện ích

 

 

 

3.1

Chưa đăng ký tiện ích

 

Quy khach chua dang ky nhan thong bao cuoc qua Email. De dang ky soan tin EMAIL_DK_diachiEmail gui 9889 (mien phi). Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

3.2

Sai địa chi Email đã đăng ký

 

Dia chi Email dang ky huy chua chinh xac. Quy khach vui long kiem tra va thuc hien lai. De kiem tra Email da dang ky soan EMAIL_XEM gui 9889 (mien phi). Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 

4

Tra cứu địa chỉ Email đã đăng ký (Email cuối cùng cập nhật và hệ thống chấp nhận)

EMAIL_XEM gửi 9889

Quy khach dang ky nhan thong tin qua dia chi Email: xxyy@yahoo.com. Tran trong cam on!

 

Dang ky email: EMAIL_DK_diachiemail; Thay doi email: EMAIL_TD_diachiemailmoi; Huy email: EMAIL_HUY_diachiemail. 
Thong bao cuoc thang nao se duoc goi qua email vao thang ke tiep.

5

Hướng dẫn cú pháp đăng ký

EMAIL gửi 9889

Dang ky email: EMAIL_DK_diachiemail; Thay doi email:
EMAIL_TD_diachiemailmoi; Huy email: EMAIL_HUY_diachiemail. Cam on da su dung dich vu cua Vinaphone!

 


Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ  (052)800126 hoặc các điểm giao dịch của VNPT Quảng Bình.

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer