Các bước đăng nhập và tra cứu tờ khai đã nộp

1.Đăngnhập vào trang thuế:

  -Mở trình duyệt IE (Internet Explorer). Truy cập vào địa chỉ http://noptokhai.gdt.gov.vn để vào trang chủ của cơ quan thuế. Tại đây, bạn bấm vàonút Đăng nhập (ởgóc trên bên phải).

- Trên trang Đăng nhập,bạn nhập Mã số thuế vào ô Tên đăng nhập và nhập Mật khẩu , sau đó bấm Đăngnhập để đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế qua mạng.

2.Mật khẩu và Mã Pin:

- Mật khẩu đăng nhập vào trang thuế : Được VNPT cung cấp

- Mã Pin : Được VNPT cung cấp                             

3.Hướng dẫn tra cứu sau khi nộp:

Để kiểm tra Cơ quan thuế đã nhận đượchay chưa:

- Sau khi nộp xong nhấn vào mục TRA CỨU để kiểm tra

- Đăng nhập vào Mail, khi cơ quan thuế nhận được sẽ phản hồi vào lại trong mail của bạn.                               

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer