Đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn BCVTVN

9/5/2012 11:07:00 AM

Công đoàn Bưu điện Việt Nam là tổ chức công đoàn (CĐ) ngành đầu tiên ở Việt Nam được thành lập, hiện có 88.566 đoàn viên với 113 CĐ trực thuộc. 65 năm qua, hoạt động của CĐ và đoàn viên đã có những đóng góp xứng đáng đưa Tập đoàn BCVTVN phát triển vượt trội và bền vững.

Đẩy mạnh LĐ sáng tạo

Chủ tịch CĐ BĐVN Hoàng Huy Loạt khẳng định: “Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, CĐ BĐVN luôn phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp. Các phong trào thi đua trong Tập đoàn BCVTVN đã được đông đảo CBCNVLĐ, đoàn viên CĐ tích cực hưởng ứng đóng góp xứng đáng vào việc đưa tập đoàn phát triển vượt trội và bền vững”.

Những năm gần đây, phong trào thi đua lao động sáng tạo do lãnh đạo Tập đoàn BCVTVN và CĐ BĐVN phát động đã thực sự có hiệu quả, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ. Một trong những phong trào mang đậm dấu ấn ngành Bưu điện là “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Xây dựng văn minh BĐ, văn hóa DN”... Đặc biệt, phong trào “Sáng tạo VNPT” được coi là một phong trào tạo động lực trong quản lý và SXKD của các đơn vị là có ít nhất 5 chỉ tiêu/100 CBCNVLĐ có sáng kiến, nhiều CĐCS đã cụ thể hóa thành phong trào “Đi tìm ngôi sao”, “Người bán hàng tốt nhất”... để tổ chức bình chọn, tôn vinh CBCĐ giỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho đơn vị.

Cùng với các phong trào này còn thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các hội thi ngành nghề như kinh doanh, tiếp thị, bán hàng giỏi, điện thoại viên giỏi; sáng tạo kỹ thuật và đổi mới tổ chức; quản lý, giáo viên giỏi; chủ tịch CĐ giỏi, tổ trưởng CĐ giỏi...

Các phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo đã góp phần tạo nên các dịch vụ mới, năng suất mới, chất lượng mới, hiệu quả mới trong SXKD. Cụ thể,  hằng năm với mức tăng trưởng của VNPT đạt từ 25-30%/năm, năng suất LĐ tăng trên 10%, việc làm và thu nhập được ổn định, có cải thiện, NLĐ yên tâm gắn bó với DN.

Chăm lo xây dựng đội ngũ

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng khi đổi mới công nghệ có hàng loạt LĐ bị mất việc làm, CĐ BĐVN đã chủ động cùng lãnh đạo chuyên môn sớm đưa ra chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ. Nhiều biện pháp được CĐ thực hiện, kể cả tranh thủ các đối tác để cử người đi đào tạo ở nước ngoài cùng với tăng cường các cơ sở đào tạo ở trong nước, tuyển chọn các sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học đưa về đào tạo thêm chuyên ngành. Cũng không thể thiếu việc vận động phong trào học tập trong CBCNVLĐ, tổ chức các hội thi ngành nghề.

Để động viên CBCNVLĐ học tập đạt kết quả tốt, CĐ BĐVN xây dựng quy chế khen thưởng, sử dụng tốt quỹ khuyến khích tài năng BĐ. Đồng thời, CĐ chú trọng vận động NLĐ tích cực tìm hiểu học tập các chỉ thị, NQ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tham gia tích cực các hoạt động VHTT để xây dựng đội ngũ phát triển toàn diện. Từ đó nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng tự giác học tập rèn luyện sâu rộng, đưa nhanh được tỉ lệ CBCNVLĐ có trình độ ĐH và trên ĐH từ 33,3% (năm 2006) lên trên 43%, số LĐ chưa qua đào tạo giảm còn 2,5%, hầu hết CNLĐ đáp ứng được yêu cầu công nghệ kỹ thuật ngày càng cao. 

Trong quá trình phát triển hiện đại hóa đổi mới công nghệ, các đơn vị trong ngành đảm bảo tốt việc làm cho CBCNVLĐ. Đáng kể, qua các hoạt động phong trào và phấn đấu học tập, công tác của CBCNVLĐ, CĐ đã giới thiệu để Đảng bồi dưỡng kết nạp mỗi năm trên 1.000 đảng viên mới.

Cùng với chăm lo xây dựng đội ngũ, CĐ BĐVN còn có phương châm  “Chăm sóc đội ngũ hiện tại, chuẩn bị cho thế hệ tương lai, sống nghĩa tình với những người đi trước”. Phó Chủ tịch CĐ BĐVN Triệu Tiến Thắng tự hào nói về truyền thống nghĩa tình của CBCNVLĐ Tập đoàn BCVTVN qua việc tự nguyện đóng góp từ thu nhập để tạo lập quỹ nhà ở, quỹ xã hội, quỹ tài năng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách của ngành. Những năm qua, mỗi năm Tập đoàn BCVTVN đã chi hàng trăm tỉ đồng cho các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội, hoạt động nghĩa tình.

Hot line 0232.800126

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer