Sôi động lễ ra quân năm 2016 của Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Bình

1/14/2016 8:14:06 AM

Ngày 04/01/ 2016, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình tổ chức lễ ra quân năm 2016, nhằm phát động chương trình hành động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2016 đồng thời truyền thông mạnh mẽ chương trình “Nụ cười VNPT ” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mang lại sự hài lòng và thỏa mãn cho Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Năm 2015, Trung tâm kinh doanh VNPT – Quảng Bình đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Theo lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, từ tháng 9/2015, Trung tâm Kinh doanh – đơn vị trực thuộc VNPT Quảng Bình đã được chuyển sang Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) đổi tên thành Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Bình (VNPT Vinaphone Quảng Bình/). Phát huy truyền thống 70 năm ngành Bưu điện, với những quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi , toàn thể Trung tâm từ lãnh đạo tới cán bộ công nhân viên đều đi làm ngày thứ 7 với quyết tâm chạy đua nước rút hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Kết thúc năm 2015, Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Bình đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao và ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình thể hiện sự quyết tâm của đơn vị:“Năm 2016 phải là năm chúng ta làm cho khách hàng cảm nhận về sự thay đổi trong kết quả hành động của VNPT và hình tượng hóa “ Nụ cười VNPT” thành cam kết cao nhất về chất lượng phục vụ đối với khách hàng. Mở rộng “ Nụ cười VNPT” thành một chương trình tương tác với Xã hội và khách hàng thông qua việc cam kết về chất lượng phục vụ khách hàng của VNPT và kêu gọi khách hàng cùng tham gia giám sát chất lượng phục vụ, thể hiện sự quyết tâm của VNPT ttrong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.

Tại buổi lễ, ông Chương đã kêu gọi toàn thể CBCNV lao động trong toàn trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo, đồng lòng dốc sức vượt qua những khó khăn,thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, để ngọn lửa và tinh thần VNPT luôn tỏa sáng vì sự lớn mạnh không ngừng của đơn vị và sự phát triển của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) cũng như của Tập đoàn VNPT nói chung.VNPT VinaPhone Quảng Bình

Hot line 18001166

Yahoo Online: VNPT Quang Binh

Yahoo Online: TTDVKH

Email: 800126quangbinh@vnpt.vn

Ta	i v TeamViewer